நான் நடந்த வீதியில
Posted in கவிதைகள்

காதல் வந்தது எப்படி …?

காதல் வந்தது எப்படி …? நான் நடந்த வீதியிலநீ வந்த வேளையிலநான் தொலைந்து போனேனேநாயகியை நினைந்தேனே நீ பேசும் போதெல்லாம்நித்தம் நான் இரசிக்கிறேன்நிகழ் காலம் உன் மடியில்நீண்டுறங்க துடிக்கிறேன் நாளை என்ற நாளதனைநான் எண்ண…

Continue Reading...