நீயா இறந்தாய் ..?

நீயா இறந்தாய் ..?

நீயா…

Continue Reading...
தந்தைக்கு கவி மாலை

தந்தைக்கு கவி மாலை சூட்டிய ஆதவன் நா. முத்துக்குமார்

தந்தைக்கு…

Continue Reading...
லண்டன் மிச்சம் சிறுமி கொலை - விசாரணைகள் தீவிரம் -மக்கள் உதவியை நாடும் பொலிஸ்தாயின் செயலை கண்ணுற்ற 11 வயது மகனே காவல்துறைக்கு தகவல்

கொலையான பூ …!

கொலையான…

Continue Reading...

உன்னை நம்பு வெற்றி உனக்கு …!

உன்னை…

Continue Reading...
முடிந்தால் வென்று பார்

முடிந்தால் வென்று பார் …!

முடிந்தால்…

Continue Reading...
துரோகியே செத்து போ

துரோகியே செத்து போ …!

துரோகியே…

Continue Reading...
நான் படித்த புத்தகம் நீ

நான் படித்த புத்தகம் நீ …!

நான்…

Continue Reading...
அறியா பருவத்தில்

அறியா பருவத்தில் புரியாதவை ….!

அறியா…

Continue Reading...
பொறுத்திரு வருகிறேன்

பொறுத்திரு வருகிறேன் …!

பொறுத்திரு…

Continue Reading...
என் காதலை ஏற்று விடு

என் காதலை ஏற்று விடு …!

என்…

Continue Reading...
வெற்றி தந்த மகிழ்வு

வெற்றி தந்த மகிழ்வு ….!

வெற்றி…

Continue Reading...
கதறி அழும் காதல்

கதறி அழும் காதல் ….!

கதறி…

Continue Reading...
செத்து போ

செத்து போ …..!

செத்து…

Continue Reading...

என்னை திருமணம் செய் ….!

என்னை…

Continue Reading...
காதல் சொல்லிட

காதல் சொல்லிட வா …!

காதல்…

Continue Reading...
நம்பிக்கையுடன்-காத்திரு

நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கிறேன் ….!

நம்பிக்கையுடன்…

Continue Reading...
எழுந்து வா

எழுந்து வா…!

எழுந்து…

Continue Reading...
கண்டு கொள்ள ம

இவர் தான் கடவுள் …!

இவர்…

Continue Reading...
விபச்சாரத்தை-விட்டிடு

விபச்சாரத்தை விட்டிடு ……!

விபச்சாரத்தை…

Continue Reading...

பட்டினியின் கதறல் – பசி போக்காக யார் வருவார் ..? video

பட்டினியின்…

Continue Reading...