கொரோனா தடுப்பு

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை – மகிந்தவுடன் மோடி பேச்சு

கொரோனா…

Continue Reading...
அமெரிக்க தூதுவர்

அமெரிக்க தூதுவர் – பிரதமர் மகிந்தவுக்கு இடையில் சந்திப்பு

அமெரிக்க…

Continue Reading...
கொரோனா வைரஸ்

கொரோனா வைரஸ் – பின் போடப்பட்ட பாராளுமன்றத் தேர்தல்

கொரோனா…

Continue Reading...
காராட்டியில் கறுப்பு பெலிட்

காராட்டியில் கறுப்பு பெலிட் பெற்ற மகிந்தா

காராட்டியில்…

Continue Reading...
தமிழர்கள் வந்தேறிகள்

தமிழர்கள் வந்தேறிகள்- சிங்கள அரசு

தமிழர்கள்…

Continue Reading...
14 ஆயிரம் வீடுகள் கட்டு மகிந்த

14 ஆயிரம் வீடுகள் கட்டும் மகிந்த

இலங்கையில்…

Continue Reading...

மக்களுக்கான வேலை திட்டம் ஒருவாரத்தில் ஆரம்பிக்க படும் – மகிந்தா முழக்கம்

மக்களுக்கான…

Continue Reading...
வெளிநாட்டு முதலீட்டர்களை

74 வது பிறந்த நாளை கொண்டாடும் – தமிழின கொலையாளி மகிந்த

74…

Continue Reading...