ஐ.நா
Posted in srilanka news இலங்கை செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

ஐ.நா தீர்மானம் சிறிலங்காவுக்கு தோல்வி

ஐ.நா தீர்மானம் சிறிலங்காவுக்கு தோல்வி அனைத்துலக அரங்கில் சிறிலங்காவுக்கு ஏற்பட்ட தோல்வியாக, ஐ.நா மனித உரிமைச்சபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் அமைந்துள்ளதென தெரிவித்துள்ள நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம், இந்த தோல்வி தமிழர்களுக்கு நீதியாக மாறவில்லை என்பதோடு…

Continue Reading...