கொழும்பு கம்பஹாவில் வாகன நெரிசல் – பஸ்களில் மக்களை காணவில்லை photo

கொழும்பு…

Continue Reading...
யாழ்ப்பாணதில் கொரனோ

யாழ்ப்பாணதில் கொரனோ கிருமி ஒழிப்பு நடவடிக்கையில் இராணுவம்

யாழ்ப்பாணதில்…

Continue Reading...
கடல்படை பேரூந்து விபத்து

கடல்படை பேரூந்து விபத்து -ஐவர் காயம் – பொலிஸ் அதிகாரி பலி

கடல்படை…

Continue Reading...
மோதி சிதறிய கடற்படை

மோதி சிதறிய கடற்படை பேரூந்து -ஒருவர் பலி -28 பேர் காயம்

மோதி…

Continue Reading...
கைதிகளுடன் கவிழ்ந்த

கைதிகளுடன் கவிழ்ந்த சிறைச்சாலை பேரூந்து

கைதிகளுடன்…

Continue Reading...
நேரெதிர் மோதிய பேரூந்து

நேரெதிர் மோதிய பேரூந்து -23 பேர் காயம்

நேரெதிர்…

Continue Reading...
கூரை இல்லாத பஸ் நிலையாம்

கூரை இல்லாத -பஸ் நிலையாம் -அரசின் சாதனை

பஸ்…

Continue Reading...
இடிந்து விழும்

இடிந்து விழும் நிலையில் பஸ் நிலையம்

இலங்கையில்…

Continue Reading...

வாக்கு பெட்டிகளை காவி செல்ல 1000 பேரூந்துகள் பணியில்

வாக்கு…

Continue Reading...