யானை
Posted in srilanka news இலங்கை செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

பாடசாலைக்குள் புகுந்த காட்டு யானைகள்

பாடசாலைக்கு வந்த யானைகள் மஹகோடயாய கிராமத்தில் உள்ள பாடசாலைக்குள் புகுந்த காட்டு யானைகள் அங்கிருந்த மரங்களை அழித்துவிட்டதாக கிராம மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். பாடசாலைக்கு வந்த காட்டு யானைகள் பாடசாலையை சுற்றி உள்ள வேலியை உடைத்து…

Continue Reading...