பறக்கும் கார் சோதனை
Posted in உலக செய்திகள்

பறக்கும் கார் சோதனை வெற்றி – பயணிக்க அனுமதி

பறக்கும் கார் சோதனை வெற்றி – பயணிக்க அனுமதி பறக்கும் கார் சோதனை வெற்றியாக முடிவடைந்துள்ளது ,35 நிமிடங்கள் நடத்த பட்ட பறக்கும் சோதனையில் அதன் செயல்பாடு வெற்றிகரமாக இடம்பெற்றுள்ளது ,இதனை அடுத்து தற்போது…

Continue Reading...