பிரிட்டனில் இன்று

பிரிட்டனில் இன்று 619 பேர் பலி -47.806 பேர் பாதிப்பு

பிரிட்டனில்…

ஸ்பெயினில் கொரனோவால்

ஸ்பெயினில் கொரனோவால் 471 பேர் பலி ,பெலிய்யியம் 164

ஸ்பெயினில்…

பிரான்சில் கொரனோ தாக்குதல்

பிரான்சில் கொரனோ தாக்குதல் 1,053 பேர் பலி 89,953 பேர் பாதிப்பு

பிரான்சில்…

இத்தாலியில் 681 பேர்

இத்தாலியில் 681 பேர் பலி – நான்காயிரம் பேர் ஆபத்தான நிலையில்

இத்தாலியில்…

கொரனோ தாக்குதல் சுவிசில்

கொரனோ தாக்குதல் சுவிசில் 50 பேர் பலி -391 பேர் ஆபத்தான நிலையில்

கொரனோ…

பிரிட்டனில் கொரனோ

பிரிட்டனில் கொரனோவால் 708 பேர் பலி -41,903 பேர் பாதிப்பு

பிரிட்டனில்…

ஸ்பெயினில் ஒரே நாளில்

ஸ்பெயினில் ஒரே நாளில் 546 பலி 124,736 பேர் பாதிப்பு,ஈரான்,158பெல்யியம் 140

ஸ்பெயினில்…

அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில்

அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் 1,480 பேர் பலி -277 ஆயிரம் பேர் பாதிப்பு

அமெரிக்காவில்…

பிரான்சில் ஒரே நாளில்

பிரான்சில் ஒரே நாளில் 588 பேர் பலி

பிரான்சில்…

இத்தாலியில் 75 மருத்துவர்கள்

இத்தாலியில் 75 மருத்துவர்கள் பலி -5,500 பேர் பாதிப்பு

இத்தாலியில்…

பிரிட்டனில் ஒரே நாளில் பேர் 1,053 பலி

பிரிட்டனில் ஒரே நாளில் 684 பேர் பலி – மக்களுக்கு அவசர எச்சரிக்கை

பிரிட்டனில்…

ஸ்பெயினில் கொரனோ

ஸ்பெயினில் கொரனோ நோயினால் இன்று 932 பேர் பலி

ஸ்பெயினில்…

கொரனோவால் அமெரிக்காவில்

கொரனோவால் அமெரிக்காவில் இன்று 1,169, பேர் பலி – 240.000 பேர் பாதிப்பு

கொரனோவால்…

இத்தாலியில் 760 பேர் ஒரே

இத்தாலியில் 760 பேர் பலி -உலகம் முழுவதும் 50,000 பேர் பலி

இத்தாலியில்…

பிரான்சில் ஒரே நாளில் 471 பலி 59.105 பேர் பாதிப்பு

பிரான்சில்…

தமிழகத்தில் மேலும் 75 பேருக்கு

தமிழகத்தில் மேலும் 75 பேருக்கு கொரோனா – பாதிப்பு எண்ணிக்கை 309

தமிழகத்தில்…

பிரிட்டனில் ஒரே நாளில் 569பேர் பலி 33,718 பாதிப்பு

பிரிட்டனில்…

ஸ்பெயினில் ஒரே நாளில் 950

ஸ்பெயினில் ஒரே நாளில் 950 பேர் பலி -110,238, பாதிப்பு

ஸ்பெயினில்…