கருவாட்டு பிரியாணி
Posted in சமையல்

கத்திரிக்காய் தம் பிரியாணி

கத்திரிக்காய் தம் பிரியாணி கத்திரிக்காயில் சட்னி, குழம்பு, வறுவல் செய்து சாப்பிட்டு இருப்பீங்க. இன்று கத்திரிக்காயை வைத்து சூப்பரான தம் பிரியாணி செய்வது எப்படி என்று பார்க்கலாம். சூப்பரான கத்திரிக்காய் தம் பிரியாணிகத்திரிக்காய் தம்…

Continue Reading...