சரண் அடையும் நிலையில் உக்கிரேன்| Ukrain is in a state of surrender|Ukrain russia war
Posted in கலக்கல் செய்தி

சரண் அடையும் நிலையில் உக்கிரேன்| Ukrain is in a state of surrender|Ukrain russia war

சரண் அடையும் நிலையில் உக்கிரேன்| Ukrain is in a state of…

Continue Reading... சரண் அடையும் நிலையில் உக்கிரேன்| Ukrain is in a state of surrender|Ukrain russia war
எதிரியின் யுத்த நோக்குகள் ஆப்தன் ஒன்று உக்கிரேன்
Posted in உலக செய்திகள்

எதிரியின் யுத்த நோக்குகள் அணுகுண்டாக உள்ளன உக்கிரேன்

எதிரியின் யுத்த நோக்குகள் அணுகுண்டாக உள்ளன உக்கிரேன் எமது எதிரியின் யுத்த நோக்குகள்…

Continue Reading... எதிரியின் யுத்த நோக்குகள் அணுகுண்டாக உள்ளன உக்கிரேன்
Posted in உலக செய்திகள்

முள்ளி வாய்க்கால் போல காட்சி அளிக்கும் உக்கிரேன் video

முள்ளி வாய்க்கால் போல காட்சி அளிக்கும் உக்கிரேன் video முள்ளி வாய்க்கால் போல…

Continue Reading... முள்ளி வாய்க்கால் போல காட்சி அளிக்கும் உக்கிரேன் video
Posted in உளவு செய்திகள் கலக்கல் செய்தி

உக்கிரேனில் விளையாடும் அமெரிக்கா கொதிக்கும் ரஷ்ய video

உக்கிரேனில் விளையாடும் அமெரிக்கா கொதிக்கும் ரஷ்ய video உக்கிரேன் நாட்டின் மீது ரஷ்ய…

Continue Reading... உக்கிரேனில் விளையாடும் அமெரிக்கா கொதிக்கும் ரஷ்ய video
Posted in உலக செய்திகள் எதிரி செய்திகள்

ரஷ்ய ஆட்டிலொறிகளை அழித்து வெளியிட்ட உக்கிரேன் வீடியோ

ரஷ்ய ஆட்டிலொறிகளை அழித்து வெளியிட்ட உக்கிரேன் வீடியோ ரஷ்ய இராணுவத்தின் அதி உயர்…

Continue Reading... ரஷ்ய ஆட்டிலொறிகளை அழித்து வெளியிட்ட உக்கிரேன் வீடியோ
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரேன் சுதந்திர நாளில் ரஷ்ய தாக்குதல் சிதறிய ரயில் நிலையம் 22 பேர் மரணம்

உக்கிரேன் சுதந்திர நாளில் ரஷ்ய தாக்குதல் சிதறிய ரயில் நிலையம் 22 பேர்…

Continue Reading... உக்கிரேன் சுதந்திர நாளில் ரஷ்ய தாக்குதல் சிதறிய ரயில் நிலையம் 22 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

உக்கிரேனுக்கு 3 பில்லியன் டொலர் ஆயுதங்களை விற்கும் அமெரிக்கா

உக்கிரேனுக்கு 3 பில்லியன் டொலர் ஆயுதங்களை விற்கும் அமெரிக்கா உக்கிரேன் மீது ரஷ்ய…

Continue Reading... உக்கிரேனுக்கு 3 பில்லியன் டொலர் ஆயுதங்களை விற்கும் அமெரிக்கா
உக்கிரனின் ஆட்டிலறி தளங்கள் அழிப்பு ரஷ்ய பதிலடி
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரனின் ஆட்டிலறி தளங்கள் அழிப்பு ரஷ்ய பதிலடி

உக்கிரனின் ஆட்டிலறி தளங்கள் அழிப்பு ரஷ்ய பதிலடி உக்கிரேனில் உள்ள அமெரிக்காவின் ஆட்டிலறி…

Continue Reading... உக்கிரனின் ஆட்டிலறி தளங்கள் அழிப்பு ரஷ்ய பதிலடி
ரஷ்ய இராணுவத்தினருக்கு புதிய ஏவுகணைகள் மிரளும் எதிரி
Posted in எதிரி கலக்கல் செய்தி

ரஷ்ய இராணுவத்தினருக்கு புதிய ஏவுகணைகள் மிரளும் எதிரி

ரஷ்ய இராணுவத்தினருக்கு புதிய ஏவுகணைகள் மிரளும் எதிரி ரஷ்ய இராணுவத்தினருக்கு ,ரஷ்ய பாதுகாப்பு…

Continue Reading... ரஷ்ய இராணுவத்தினருக்கு புதிய ஏவுகணைகள் மிரளும் எதிரி
ரஷ்ய இராணுவ முகாம்கள் மீது உக்கிரேன் அகோர தாக்குதல்
Posted in கலக்கல் செய்தி

ரஷ்ய இராணுவ முகாம்கள் மீது உக்கிரேன் அகோர தாக்குதல்

ரஷ்ய இராணுவ முகாம்கள் மீது உக்கிரேன் அகோர தாக்குதல் ரஷ்ய இராணுவத்தின் Nova…

Continue Reading... ரஷ்ய இராணுவ முகாம்கள் மீது உக்கிரேன் அகோர தாக்குதல்
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரேனுக்கு 14 கவச வண்டிகளை அன்பளிப்பு செய்த நோர்வே

உக்கிரேனுக்கு 14 கவச வண்டிகளை அன்பளிப்பு செய்த நோர்வே நோர்வே ; உக்கிரேன்…

Continue Reading... உக்கிரேனுக்கு 14 கவச வண்டிகளை அன்பளிப்பு செய்த நோர்வே
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரேனுக்கு டாங்கிகள் ஆட்டிலொறிகளை அள்ளி வழங்கும் ஜெர்மனி

உக்கிரேனுக்கு டாங்கிகள் ஆட்டிலொறிகளை அள்ளி வழங்கும் ஜெர்மனி ஜெர்மன் – உக்கிரேன் நாட்டின்…

Continue Reading... உக்கிரேனுக்கு டாங்கிகள் ஆட்டிலொறிகளை அள்ளி வழங்கும் ஜெர்மனி
Posted in உலக செய்திகள் எதிரி செய்திகள்

உக்கிரேன் மீது ரஷ்யா அகோர குண்டு தாக்குதல் இடிந்து வீழ்த்த வீடுகள்

உக்கிரேன் மீது ரஷ்யா அகோர குண்டு தாக்குதல் இடிந்து வீழ்த்த வீடுகள் உக்கிரேன்,…

Continue Reading... உக்கிரேன் மீது ரஷ்யா அகோர குண்டு தாக்குதல் இடிந்து வீழ்த்த வீடுகள்
Posted in உலக செய்திகள்

ரஷிய su 35 விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய உக்கிரேன் வீடியோ

ரஷிய su 35 விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய உக்கிரேன் வீடியோ உக்கிரேன் ;…

Continue Reading... ரஷிய su 35 விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய உக்கிரேன் வீடியோ
Posted in உளவு செய்திகள் கலக்கல் செய்தி

உக்கிரேனுக்கு விமானங்களை அனுப்பும் அமெரிக்கா தாக்குதல் தீவிரம்

உக்கிரேனுக்கு விமானங்களை அனுப்பும் அமெரிக்கா தாக்குதல் தீவிரம் உக்கிரேன் நாட்டின் மீது ரஷ்ய…

Continue Reading... உக்கிரேனுக்கு விமானங்களை அனுப்பும் அமெரிக்கா தாக்குதல் தீவிரம்
Posted in உலகம் ஏனையவை எதிரி செய்திகள்

ரஷ்யாவுக்கு உதவும் வடகொரியா கொதிப்பில் அமெரிக்கா

ரஷ்யாவுக்கு உதவும் வடகொரியா கொதிப்பில் அமெரிக்கா உக்கிரேன் நாட்டின் மீது ஆக்கிரமிப்பை மேற்கொண்டு…

Continue Reading... ரஷ்யாவுக்கு உதவும் வடகொரியா கொதிப்பில் அமெரிக்கா
Posted in உளவு செய்திகள் கலக்கல் செய்தி

ஈரான் உளவு விமானங்களை வாங்கி குவித்த ரசியா உக்கிரேனில் தாக்குதல் தீவிரம்

ஈரான் உளவு விமானங்களை வாங்கி குவித்த ரசியா உக்கிரேனில் தாக்குதல் தீவிரம் உக்கிரன்…

Continue Reading... ஈரான் உளவு விமானங்களை வாங்கி குவித்த ரசியா உக்கிரேனில் தாக்குதல் தீவிரம்
Posted in உலகம் ஏனையவை எதிரி செய்திகள்

உக்கிரேன் புதைத்த 53 ஆயிரம் பொறி வெடிகளை அழித்த ரசியா இராணுவம்

உக்கிரேன் புதைத்த 53 ஆயிரம் பொறி வெடிகளை அழித்த ரசியா இராணுவம் உக்கிரேன்…

Continue Reading... உக்கிரேன் புதைத்த 53 ஆயிரம் பொறி வெடிகளை அழித்த ரசியா இராணுவம்
Posted in கலக்கல் செய்தி

ரஷ்ய டாங்கிகள் 20 அழிப்பு உக்கிரேன் இராணுவம் அறிவிப்பு தொடரு சமர்

ரஷ்ய டாங்கிகள் 20 அழிப்பு உக்கிரேன் இராணுவம் அறிவிப்பு தொடரு சமர் ரஷ்ய…

Continue Reading... ரஷ்ய டாங்கிகள் 20 அழிப்பு உக்கிரேன் இராணுவம் அறிவிப்பு தொடரு சமர்
Posted in கலக்கல் செய்தி

உக்கிரேன் விமானங்கள் 232 சுட்டு வீழ்த்தியுள்ள ரஷ்ய இராணுவம்

உக்கிரேன் விமானங்கள் 232 சுட்டு வீழ்த்தியுள்ள ரஷ்ய இராணுவம் உக்கிரேன் நாட்டின் ரஷ்ய…

Continue Reading... உக்கிரேன் விமானங்கள் 232 சுட்டு வீழ்த்தியுள்ள ரஷ்ய இராணுவம்