உக்கிரேனுக்கு 400 மில்லியன் ஆயுதங்கள் வழங்கும் அமெரிக்கா
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரேனுக்கு 400 மில்லியன் ஆயுதங்கள் வழங்கும் அமெரிக்கா

,

Continue Reading... உக்கிரேனுக்கு 400 மில்லியன் ஆயுதங்கள் வழங்கும் அமெரிக்கா
உக்கிரேனுக்கு 625 மில்லியன் ஆயுத உதவிகள் வழங்கும் அமெரிக்கா
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரேனுக்கு 625 மில்லியன் ஆயுத உதவிகள் வழங்கும் அமெரிக்கா

உக்கிரேனுக்கு 625 மில்லியன் ஆயுத உதவிகள் வழங்கும் அமெரிக்கா உக்கிரேன் நாட்டுக்கு 625…

Continue Reading... உக்கிரேனுக்கு 625 மில்லியன் ஆயுத உதவிகள் வழங்கும் அமெரிக்கா
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரேனுக்கு 2 பில்லியன் ஆயுதங்களை அள்ளி வழங்கும் அமெரிக்கா

உக்கிரேனுக்கு 2 பில்லியன் ஆயுதங்களை அள்ளி வழங்கும் அமெரிக்கா உக்கிரேனுக்கு 2 பில்லியன்…

Continue Reading... உக்கிரேனுக்கு 2 பில்லியன் ஆயுதங்களை அள்ளி வழங்கும் அமெரிக்கா
Posted in உலகம் ஏனையவை உளவு செய்திகள் எதிரி செய்திகள்

உக்கிரேனுக்கும் ஏவுகணைகள் 150 ஆயிரம் ஆட்டிலறி குண்டுகளை அனுப்பிய அமெரிக்கா

உக்கிரேனுக்கும் ஏவுகணைகள் 150 ஆயிரம் ஆட்டிலறி குண்டுகளை அனுப்பிய அமெரிக்கா உக்ரேன் மீது…

Continue Reading... உக்கிரேனுக்கும் ஏவுகணைகள் 150 ஆயிரம் ஆட்டிலறி குண்டுகளை அனுப்பிய அமெரிக்கா
Posted in உலக செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி பிரித்தானிய செய்தி

உக்கிரேனுக்கு ஆயுத உதவி பிரிட்டன் அறிவிப்பு

உக்கிரேனுக்கு ஆயுத உதவி பிரிட்டன் அறிவிப்பு ரசியா இராணுவம் உக்கிரேன் மீது இராணுவ…

Continue Reading... உக்கிரேனுக்கு ஆயுத உதவி பிரிட்டன் அறிவிப்பு
Posted in உலக செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

உக்கிரேனுக்கு 22 டாங்கிகளை இலவசமாக வழங்கிய நோர்வே

உக்கிரேனுக்கு 22 டாங்கிகளை இலவசமாக வழங்கிய நோர்வே உக்கிரேன் நாட்டின் மீது ரசியா…

Continue Reading... உக்கிரேனுக்கு 22 டாங்கிகளை இலவசமாக வழங்கிய நோர்வே
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரேனுக்கு ஏவுகணைகளை வழங்கிய பிரிட்டன்

உக்கிரேனுக்கு ஏவுகணைகளை வழங்கிய பிரிட்டன் உக்கிரேனில் இடம்பெற்று வரும் ரசியாவின் தாக்குதலை எதிர்கொள்ள…

Continue Reading... உக்கிரேனுக்கு ஏவுகணைகளை வழங்கிய பிரிட்டன்