Posted in breking news உலக செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

கடலுக்குள் தரை இறங்கிய சரக்கு விமானம்


கடலுக்குள் தரை இறங்கிய

Continue Reading... கடலுக்குள் தரை இறங்கிய சரக்கு விமானம்
Posted in உலக செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

எரியும் கடல் – நடந்தது என்ன ..? VIDEO

எரியும் கடல் –

Continue Reading... எரியும் கடல் – நடந்தது என்ன ..? VIDEO
Posted in breking news உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

பிரிட்டன் போர் கப்பல் மீது ரசியா தாக்குதல்

பிரிட்டன் போர் கப்பல்

Continue Reading... பிரிட்டன் போர் கப்பல் மீது ரசியா தாக்குதல்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கடல்கொந்தளிப்பு – மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை

கடல்கொந்தளிப்பு – மீனவர்களுக்கு

Continue Reading... கடல்கொந்தளிப்பு – மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை
Posted in இலங்கை செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

இலங்கை கடலில் மூழ்கும் சரக்கு கப்பல்

இலங்கை கடலில் மூழ்கும்

Continue Reading... இலங்கை கடலில் மூழ்கும் சரக்கு கப்பல்