ரசியா தாக்குதல்
Posted in breking news உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

பிரிட்டன் போர் கப்பல் மீது ரசியா தாக்குதல்

பிரிட்டன் போர் கப்பல் மீது ரசியா தாக்குதல் பிரித்தானியாவின் ராயல் கடற்படையின் போர் கப்பல் ஒன்று கருங்கடல் அண்மித்து ரசியா எல்லைக்குள் நுழைந்துள்ளது மேற்படி கப்பலை கண்காணித்த ரசியாவின் பாதுகாப்பு கப்பல் ,அதில் இருந்து…

Continue Reading...