சீனா பசுபிக் கடல் பகுதியில் அமைக்கும் புதிய இராணுவ தளம்
Posted in உளவு செய்திகள் கலக்கல் செய்தி

சீனா பசுபிக் கடல் பகுதியில் அமைக்கும் புதிய இராணுவ தளம்

சீனா பசுபிக் கடல் பகுதியில் அமைக்கும் புதிய இராணுவ தளம் சீனா உலக…

Continue Reading... சீனா பசுபிக் கடல் பகுதியில் அமைக்கும் புதிய இராணுவ தளம்
Posted in உளவு செய்திகள் கலக்கல் செய்தி

ஏமன் எண்ணெய் கப்பலை சிறை பிடித்த சவூதி

ஏமன் எண்ணெய் கப்பலை சிறை பிடித்த சவூதி ஏமன் நாட்டுக்கு பெட்ரோல் ஏற்றி…

Continue Reading... ஏமன் எண்ணெய் கப்பலை சிறை பிடித்த சவூதி
Posted in உளவு செய்திகள் கலக்கல் செய்தி

இஸ்ரேல் உளவுத்துறையால் கடத்த பட்ட ஈரான் முக்கிய தளபதி

இஸ்ரேல் உளவுத்துறையால் கடத்த பட்ட ஈரான் முக்கிய தளபதி இஸ்ரேல் ,மொஸாட் ;…

Continue Reading... இஸ்ரேல் உளவுத்துறையால் கடத்த பட்ட ஈரான் முக்கிய தளபதி
Posted in உளவு செய்திகள் கலக்கல் செய்தி

உக்கிரேனுக்கு விமானங்களை அனுப்பும் அமெரிக்கா தாக்குதல் தீவிரம்

உக்கிரேனுக்கு விமானங்களை அனுப்பும் அமெரிக்கா தாக்குதல் தீவிரம் உக்கிரேன் நாட்டின் மீது ரஷ்ய…

Continue Reading... உக்கிரேனுக்கு விமானங்களை அனுப்பும் அமெரிக்கா தாக்குதல் தீவிரம்
Posted in இலங்கை செய்திகள் உளவு செய்திகள் எதிரி செய்திகள்

சீனா கடனால் சீரழிந்தத இலங்கை உண்மையை உடைத்த அமெரிக்கா உளவுத்துறை

சீனா கடனால் சீரழிந்தத இலங்கை உண்மையை உடைத்த அமெரிக்கா உளவுத்துறை இலங்கையில் இன்று…

Continue Reading... சீனா கடனால் சீரழிந்தத இலங்கை உண்மையை உடைத்த அமெரிக்கா உளவுத்துறை
Posted in இலங்கை செய்திகள் உளவு செய்திகள் கொழும்பு

கோட்டபாயா பிடியில் ரணில் அரசியல் சதுரங்கம் ஆரம்பம்

கோட்டபாயா பிடியில் ரணில் அரசியல் சதுரங்கம் ஆரம்பம் இலங்கையில் மக்களினால் துரத்த பட்ட…

Continue Reading... கோட்டபாயா பிடியில் ரணில் அரசியல் சதுரங்கம் ஆரம்பம்
Posted in உளவு செய்திகள் கலக்கல் செய்தி

ஆயுதங்களுடன் பயணித்த உக்கிரேன் விமானம் வெடித்து சிதறல்

ஆயுதங்களுடன் பயணித்த உக்கிரேன் விமானம் வெடித்து சிதறல் உக்கிரன் நாட்டின் இராணுவ கார்க்கோ…

Continue Reading... ஆயுதங்களுடன் பயணித்த உக்கிரேன் விமானம் வெடித்து சிதறல்
Posted in உளவு செய்திகள் கலக்கல் செய்தி

ஈரான் உளவு விமானங்களை வாங்கி குவித்த ரசியா உக்கிரேனில் தாக்குதல் தீவிரம்

ஈரான் உளவு விமானங்களை வாங்கி குவித்த ரசியா உக்கிரேனில் தாக்குதல் தீவிரம் உக்கிரன்…

Continue Reading... ஈரான் உளவு விமானங்களை வாங்கி குவித்த ரசியா உக்கிரேனில் தாக்குதல் தீவிரம்
Posted in இலங்கை நாடு ஏனையவை உளவு செய்திகள்

கோட்டபாயாவை ஏற்க மறுக்கும் நாடுகள் மிரட்டும் அமெரிக்கா

கோட்டபாயாவை ஏற்க மறுக்கும் நாடுகள் மிரட்டும் அமெரிக்கா இலங்கை ஜனாதிபதி கோத்தபாயா அமெரிக்கா…

Continue Reading... கோட்டபாயாவை ஏற்க மறுக்கும் நாடுகள் மிரட்டும் அமெரிக்கா
Posted in இலங்கை செய்திகள் உளவு செய்திகள்

இந்தியா இராணுவம் இலங்கைக்கு வந்தால் புதிய ஆயுத மோதல் வெடிக்கும்

இந்தியா இராணுவம் இலங்கைக்கு வந்தால் புதிய ஆயுத மோதல் வெடிக்கும் இலங்கைக்கு இந்தியா…

Continue Reading... இந்தியா இராணுவம் இலங்கைக்கு வந்தால் புதிய ஆயுத மோதல் வெடிக்கும்
Posted in உளவு செய்திகள் கலக்கல் செய்தி

கோட்டாவை துரத்தி ஜனாதிபதியாகும் ரணில் ஆட்டத்தை ஆரம்பித்தார்

கோட்டாவை துரத்தி ஜனாதிபதியாகும் ரணில் ஆட்டத்தை ஆரம்பித்தார் இலங்கை ஜனாதிபதி கோட்டபாய கட்டுநாயக்க…

Continue Reading... கோட்டாவை துரத்தி ஜனாதிபதியாகும் ரணில் ஆட்டத்தை ஆரம்பித்தார்
Posted in உலகம் ஏனையவை உளவு செய்திகள் எதிரி செய்திகள்

உக்கிரேனுக்கும் ஏவுகணைகள் 150 ஆயிரம் ஆட்டிலறி குண்டுகளை அனுப்பிய அமெரிக்கா

உக்கிரேனுக்கும் ஏவுகணைகள் 150 ஆயிரம் ஆட்டிலறி குண்டுகளை அனுப்பிய அமெரிக்கா உக்ரேன் மீது…

Continue Reading... உக்கிரேனுக்கும் ஏவுகணைகள் 150 ஆயிரம் ஆட்டிலறி குண்டுகளை அனுப்பிய அமெரிக்கா
Posted in உளவு செய்திகள் கலக்கல் செய்தி

ரஷ்ய ரொக்கட் ஆட்டிலறி அழிப்பு வெடித்து சிதறும் ஆயுதங்கள் எதிரி வெளியிட்ட வீடியோ

ரஷ்ய ரொக்கட் ஆட்டிலறி அழிப்பு வெடித்து சிதறும் ஆயுதங்கள் எதிரி வெளியிட்ட வீடியோ…

Continue Reading... ரஷ்ய ரொக்கட் ஆட்டிலறி அழிப்பு வெடித்து சிதறும் ஆயுதங்கள் எதிரி வெளியிட்ட வீடியோ
Posted in உளவு செய்திகள் கலக்கல் செய்தி

உகிரேன் நாட்டை முழுமையாக ஆக்கிரமிக்க துடிக்கும் ரஷ்ய ஜனாதிபதி புட்டீன்

உகிரேன் நாட்டை முழுமையாக ஆக்கிரமிக்க துடிக்கும் ரஷ்ய ஜனாதிபதி புட்டீன் ரஷ்ய ;…

Continue Reading... உகிரேன் நாட்டை முழுமையாக ஆக்கிரமிக்க துடிக்கும் ரஷ்ய ஜனாதிபதி புட்டீன்
Posted in உளவு செய்திகள் கொழும்பு

இலங்கையில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு தள்ளாடும் கோட்டா ஆட்சி

இலங்கையில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு தள்ளாடும் கோட்டா ஆட்சி இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள எரிபொருள் தட்டுப்பாடு…

Continue Reading... இலங்கையில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு தள்ளாடும் கோட்டா ஆட்சி
Posted in உளவு செய்திகள் கலக்கல் செய்தி

உக்கிரன் இராணுவம் 80 வீதம் மரணம் -ஒப்பு கொண்ட இராணுவம்

உக்கிரன் இராணுவம் 80 வீதம் மரணம் -ஒப்பு கொண்ட இராணுவம் உக்கிரேன் நாட்டின்…

Continue Reading... உக்கிரன் இராணுவம் 80 வீதம் மரணம் -ஒப்பு கொண்ட இராணுவம்
Posted in இலங்கை செய்திகள் உளவு செய்திகள்

இலங்கை வந்தடைந்த இந்தியா தூதுக்குழுவிடம் சிக்கிய இலங்கை

இலங்கை வந்தடைந்த இந்தியா தூதுக்குழுவிடம் சிக்கிய இலங்கை கொழும்பு ;இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி…

Continue Reading... இலங்கை வந்தடைந்த இந்தியா தூதுக்குழுவிடம் சிக்கிய இலங்கை
Posted in உளவு செய்திகள் கலக்கல் செய்தி

ரசியா எல்லையில் பரசூட்டில் குதித்த பிரான்ஸ் இராணுவம்

ரசியா எல்லையில் பரசூட்டில் குதித்த பிரான்ஸ் இராணுவம் ரசியா எல்லையில் பாராசூட்டில் குதித்த…

Continue Reading... ரசியா எல்லையில் பரசூட்டில் குதித்த பிரான்ஸ் இராணுவம்
Posted in இலங்கை செய்திகள் உளவு செய்திகள்

பரம எதிரி தமிழர்கள் சிங்கள இனவாதம் முழக்கம்

பரம எதிரி தமிழர்கள் சிங்கள இனவாதம் முழக்கம் இலங்கையில் சிறுபான்மை தேசிய இனமாக…

Continue Reading... பரம எதிரி தமிழர்கள் சிங்கள இனவாதம் முழக்கம்
Posted in உளவு செய்திகள் கலக்கல் செய்தி

எதிரி ஓட ஓட விரட்டி தாக்குவோம் உக்கிரேன் இராணுவம்

எதிரி ஓட ஓட விரட்டி தாக்குவோம் உக்கிரேன் இராணுவம் எங்கள் நாட்டின் மீது…

Continue Reading... எதிரி ஓட ஓட விரட்டி தாக்குவோம் உக்கிரேன் இராணுவம்