சிங்க கூண்டுக்குள்

தெஹிவளை சூவில் உள்ள சிங்கத்திற்கு கொரனோ

தனிமை படுத்தல் -

தனிமை படுத்தல் விதிகளை மீறிய 844 பேர் கைது

தவறான மருந்தை ஏற்றி

இலங்கையில் ஒரே நாளில் 57 பேர் மரணம்

மூன்று காவல்துறை அதிகரிகளுக்கு

பல, காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு கொரனோ

srilanka police

பறக்கும் படை வேட்டை -1,198 பேர் கைது

இலங்கையில் கொரனோ

இலங்கையில் அதிகரிக்கும் கொரனோ மரணங்கள்

பொலிசார்

இலங்கையில் திடீர் எகிறிய வேட்டை -1,353 பேர் கைது

இலங்கையில் கொரனோ

இலங்கையில் ஒரே நாளில் 101 பேர் மரணம் – மிரட்டும் கொரனோ

srilanka police

இலங்கையில் 1.034 பேர் கைது

மரணம்

இலங்கையில் மிரட்டும் கொரனோ – ஒரே நாளில் 50 பேர் மரணம்

மரணம்

காவல்த்துறை வாகனத்தில் இருந்து குதித்து நபர் மரணம்

திடீர் சுற்றிவளைப்பு

நடமாடும் விதிகளை மீறி வாகனங்கள் செலுத்தின – தனிமை படுத்த படுவார் எச்சரிக்கை