எப்படி சொல்வேன்
Posted in கவிதைகள்

எப்படி சொல்வேன் …!

எப்படி சொல்வேன் …! எழுதாத தாள் மேலே – உனைஎழுத வைத்த பேரழகேதொலையாமல் இருக்குமா – மனம்தொலைத்து விட்டேன் உன் மேலே உடையாத பாறையாய்உச்சி மலை இருந்தென்னைகன்ன குழி சிரிப்பழகில்கடைந்து விட்டாய் நீ என்னை…

Continue Reading...