அகோர ஏவுகணை

அமெரிக்கா இராணுவ தளம் மீது வீழ்ந்து வெடித்த ஏவுகணைகள் -ஈரான் தாக்குதல்

ஏவுகணை

ஜப்பான் கடலில் வீழ்ந்து வெடித்த வடகொரியாவின் புதிய ஏவுகணைகள்

ஏவுகணை

வடகொரியா புதிய ஏவுகணை சோதனை – அதிர்ச்சியில் அமெரிக்கா

ஈராக் விமான நிலையம் மீது வீழ்ந்து வெடித்த ஏவுகணைகள்

ஈராக் அமெரிக்கா இராணுவ முகாம் மீது ஏவுகணை தாக்குதல்

ஏவுகணை

சவூதி நாட்டுக்குள் வீழ்ந்து வெடித்த ஏவுகணைகள் – பதட்டம் அதிகரிப்பு

துருக்கி எண்ணெய் சந்தைமீது ஏவுகணை தாக்குதல் - எரியும் வாகனங்கள்

துருக்கி எண்ணெய் சந்தைமீது ஏவுகணை தாக்குதல் – எரியும் வாகனங்கள்

சவூதியில் எரியும் எண்ணெய் வயல்கள் - ஈரான் ஏவுகணை தாக்குத்தல்

சவூதியில் எரியும் எண்ணெய் வயல்கள் – ஈரான் ஏவுகணை தாக்குத்தல்

சவுதியில் வீழ்ந்து வெடித்த ஈரான் ஏவுகணை - ஐவர் காயம்

சவுதியில் வீழ்ந்து வெடித்த ஈரான் ஏவுகணை – ஐவர் காயம்

ஏழு ஈரான் ஏவுகணை தளங்கள் அழிப்பு - அமெரிக்கா முழக்கம்

ஏழு ஈரான் ஏவுகணை தளங்கள் அழிப்பு – அமெரிக்கா முழக்கம்

ஈராக் விமான நிலையம் மீது வீழ்ந்து வெடித்த ஏவுகணைகள்

இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா – தப்பிய தலைநகர்

அமெரிக்கா

அமெரிக்கா,இஸ்ரேல் இணைந்து அம்பு ஏவுகணை தயாரிப்பு – சிதறுமா ஈரான் ..?

இஸ்ரல் ஏவுகணைகளை

ஈராக் விமான தளம் மீது வீழ்ந்து வெடித்த ஏவுகணை – அமெரிக்கா இராணுவம் காயம்