49 போராளிகள் சுட்டு கொலை - இராணுவம் அறிவிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

49 போராளிகள் சுட்டு கொலை – இராணுவம் அறிவிப்பு

,

Continue Reading... 49 போராளிகள் சுட்டு கொலை – இராணுவம் அறிவிப்பு
ஐ எஸ் தீவிரவாதிகள் சுட்டு கொலை இராணுவம் அறிவிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

ஐ எஸ் தீவிரவாதிகள் சுட்டு கொலை இராணுவம் அறிவிப்பு

ஐ எஸ் தீவிரவாதிகள் சுட்டு கொலை இராணுவம் அறிவிப்பு சிரியாவில் ,சிரியா அரச…

Continue Reading... ஐ எஸ் தீவிரவாதிகள் சுட்டு கொலை இராணுவம் அறிவிப்பு
அல்சபா போராளிகள் 20 பேர் சுட்டு கொலை இராணுவம் அறிவிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

அல்சபா போராளிகள் 20 பேர் சுட்டு கொலை இராணுவம் அறிவிப்பு

அல்சபா போராளிகள் 20 பேர் சுட்டு கொலை இராணுவம் அறிவிப்பு சோமாலியாவில் அல்…

Continue Reading... அல்சபா போராளிகள் 20 பேர் சுட்டு கொலை இராணுவம் அறிவிப்பு