துருக்கி இராணுவம் அகோர தாக்குதல் அழிக்க புலிகள் அமைப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

துருக்கி இராணுவம் அகோர தாக்குதல் அழிக்க புலிகள் அமைப்பு

,

Continue Reading... துருக்கி இராணுவம் அகோர தாக்குதல் அழிக்க புலிகள் அமைப்பு
துருக்கி இராணுவம் மீது தாக்குதல் 9 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

துருக்கி இராணுவம் மீது தாக்குதல் 9 பேர் காயம்

,

Continue Reading... துருக்கி இராணுவம் மீது தாக்குதல் 9 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

துருக்கி இராணுவம் முகாம் மீது கடுமையான ஏவுகணை தாக்குதல்

துருக்கி இராணுவம் முகாம் மீது கடுமையான ஏவுகணை தாக்குதல் துருக்கி இராணுவம் முகாம்…

Continue Reading... துருக்கி இராணுவம் முகாம் மீது கடுமையான ஏவுகணை தாக்குதல்
துருக்கி இராணுவம் குருதீஸ் போராளிகள் மீது தாக்குதல்
Posted in உலக செய்திகள் எதிரி செய்திகள்

துருக்கி இராணுவம் குருதீஸ் போராளிகள் மீது தாக்குதல்

துருக்கி இராணுவம் குருதீஸ் போராளிகள் மீது தாக்குதல் துருக்கி இராணுவம் ஈராக் பகுதியில்…

Continue Reading... துருக்கி இராணுவம் குருதீஸ் போராளிகள் மீது தாக்குதல்
சிரியா இராணுவ நிலைகள் மீது துருக்கி விமானங்கள் தாக்குதல்
Posted in கலக்கல் செய்தி

சிரியா இராணுவ நிலைகள் மீது துருக்கி விமானங்கள் தாக்குதல்

சிரியா இராணுவ நிலைகள் மீது துருக்கி விமானங்கள் தாக்குதல் வடக்கு சிரியாவில் அலெப்போ…

Continue Reading... சிரியா இராணுவ நிலைகள் மீது துருக்கி விமானங்கள் தாக்குதல்