கொரானா
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு 7 பேர் மரணம்

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு Read More Click Here

கொரானா
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு 31 பேர் மரணம்

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு Read More Click Here

கொரானா
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஆறு மாணவர்கள் கொரானாவுக்கு மரணம்

ஆறு மாணவர்கள் Read More Click Here

கொரானா
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு 14 பேர் மரணம்

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு Read More Click Here

கொரானா
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரனாவுக்கு 12 பேர் மரணம்

இலங்கையில் கொரனாவுக்கு Read More Click Here

பிரான்சில் கொரானாவுக்கு
Posted in breking news உலக செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி பிரித்தானிய செய்தி

அமெரிக்காவில் கொரானாவுக்கு 2008 பேர் மரணம்

அமெரிக்காவில் கொரானாவுக்கு Read More Click Here

பிரான்சில் கொரானாவுக்கு
Posted in கலக்கல் செய்தி பரபரப்பு செய்தி

பிரிட்டனில் கொரானாவுக்கு 313 பேர் மரணம்

பிரிட்டனில் கொரானாவுக்கு Read More Click Here

எரிபொருள் வாங்க காத்திருந்தவர் மரணம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு 13 பேர் மரணம்

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு Read More Click Here

கொரானா
Posted in breking news உலக செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

கொரானாவுக்கு ரஷியாவில் 912 பேர் மரணம் -பிரிட்டன் ,அமெரிக்கா விபரம் உள்ளே

கொரானாவுக்கு ரஷியாவில் Read More Click Here

கொரானா
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு 17 பேர் மரணம்

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு Read More Click Here

கொரானாவுக்கு பிரான்சில்
Posted in breking news உலக செய்திகள்

பிரிட்டனில் கொரானாவுக்கு 332 பேர் மரணம்

பிரிட்டனில் கொரானாவுக்கு Read More Click Here

பிரிட்டனில் கொரானாவுக்கு
Posted in breking news உலக செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

அமெரிக்காவில் கொரானாவுக்கு 1,780 பேர் மரணம்

அமெரிக்காவில் கொரானாவுக்கு Read More Click Here

கொரானாவுடன் தேர்தலை
Posted in இலங்கை செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு 18 பேர் மரணம்

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு Read More Click Here

பிரான்சில் கொரானாவுக்கு
Posted in breking news உலக செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் 1,777 பேர் கொரானாவுக்கு மரணம்

அமெரிக்காவில் ஒரே Read More Click Here

இந்தியாவில் கொரானாவுக்கு
Posted in இலங்கை செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு 21 பேர் மரணம்

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு Read More Click Here

பிரிட்டனில் கொரானாவுக்கு
Posted in breking news இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு 27 பேர் மரணம்

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு Read More Click Here

பிரிட்டனில் கொரானாவுக்கு
Posted in breking news உலக செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி பிரித்தானிய செய்தி

பிரிட்டனில் கொரானாவுக்கு 47 பேர் மரணம் 39 705 பாதிப்பு

பிரிட்டனில் கொரானாவுக்கு Read More Click Here

பிரான்சில் கொரானாவுக்கு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு 22 பேர் மரணம்

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு Read More Click Here

இலங்கையில் கொரனோ
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு 15 பேர் மரணம்

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு Read More Click Here

பிரான்சில் கொரானாவுக்கு
Posted in top news உலக செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

பிரிட்டனில் மூன்றாம் அலை கொரானாவுக்கு 181 பேர் மரணம்

பிரிட்டனில் மூன்றாம் Read More Click Here

இந்தியாவில் கொரானாவுக்கு
Posted in இலங்கை செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

கொரானாவுக்கு மருத்துவர் பலி

கொரானாவுக்கு மருத்துவர் Read More Click Here

பிரிட்டனில் கொரனோ
Posted in இலங்கை செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

ஒரே நாளில் 71 பேர் கொரானாவுக்கு மரணம்

ஒரே நாளில் Read More Click Here

பிரான்சில் கொரானாவுக்கு
Posted in breking news இலங்கை செய்திகள்

மிரட்டும் கொரானா ஒரே நாளில் 51 பேர் மரணம்

மிரட்டும் கொரானா Read More Click Here

கொரனோ தாண்டவம்
Posted in இலங்கை செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு 67 பேர் பலி

இலங்கையில் கொரானாவுக்கு Read More Click Here

இந்தியாவில் கொரனோ
Posted in இலங்கை செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

கொரானாவுக்கு இரையாகி 43 பேர் மரணம்

கொரானாவுக்கு இரையாகி Read More Click Here