அமெரிக்கா இராணுவம்

அமெரிக்கா இராணுவம் மீது தாக்குதல்

அமெரிக்கா இராணுவம்

திணறும் அமெரிக்கா இராணுவம் – துரத்தி தாக்கும் போராளிகள்

அமெரிக்கா இராணுவம்

போலந்து உக்கிரேனில் குவிக்க படும் அமெரிக்கா இராணுவம்

அமெரிக்கா இராணுவம்

விரட்டி தாக்க படும் அமெரிக்கா இராணுவம் – அதிர்ச்சியில் இராணுவ தலைமை

அமெரிக்கா இராணுவம்

ஜெர்மனிக்குள் அவசரமாக தரை இறக்க பட்ட அமெரிக்கா இராணுவம்

அமெரிக்கா இராணுவம்

அமெரிக்கா இராணுவம் மீது தாக்குதல்

அமெரிக்கா இராணுவம்

சிரியாவில் 128 வண்டிகளில் ஒயில் திருடி செல்லும் அமெரிக்கா இராணுவம்

அமெரிக்கா இராணுவம்

சுற்றிவளைக்க படும் அமெரிக்கா இராணுவம்-முற்றுகையின் அபாயம்

அமெரிக்கா இராணுவம்

அமெரிக்கா இராணுவம் முகாம் மீது வீழ்ந்து வெடித்த ஏவுகணை

அமெரிக்கா இராணுவம்

குருதிஸ் பகுதிக்குள் குவிக்க படும் அமெரிக்கா இராணுவம் – ஈரானுடன் யுத்தமா …?

அமெரிக்கா இராணுவம்

சிரியா -ஈராக் எல்லையில் திடீரென நுழைந்த அமெரிக்கா இராணுவம்

அமெரிக்கா இராணுவம்

20 வருடஙக்ளின் பின்னர் ஆப்கானில் இருந்து வெளிறிய அமெரிக்கா இராணுவம்

அமெரிக்கா இராணுவம்

ரசியா எல்லை அருகே பரசூட்டில் தரை இறங்கிய 800 அமெரிக்கா இராணுவம்

அமெரிக்கா இராணுவம்

ஈராக்கில் கள்ள கடத்தலில் அமெரிக்கா இராணுவம்

அமெரிக்கா இராணுவம்

ஈராக்கில் வான்படை பாதுகாப்புடன் குவிக்க பட்ட அமெரிக்கா இராணுவம்

அமெரிக்கா இராணுவம்

தென் கொரியாவில் குவிக்க படும் 40,000 அமெரிக்கா இராணுவம்

அமெரிக்கா இராணுவம்

அமெரிக்கா இராணுவம் மீது திடீர் தாக்குதல் – சிதறிய வாகனங்கள்

அமெரிக்கா இராணுவம்

யேர்மனியில் இருந்து 10,000 அமெரிக்கா இராணுவம் திடீர் விலக்கல் – ஏன் இந்த அவசரம் …?

அமெரிக்கா இராணுவம் மீ

அமெரிக்கா இராணுவம் மீது திடீர் தாக்குதல் ஒருவர் பலி – பல டசின் பேர் காயம்