வெளிநாட்டு சாராயங்களுடன் நால்வர் காவல் துறையால் கைது


வெளிநாட்டு சாராயங்களுடன் நால்வர் காவல் துறையால் கைது

இலங்கை நுவரெலியா பகுதியில் வெளி நாட்டு சாராயங்களுடன் நால்வர் கைது செய்ய பட்டுள்ளனர் .

இவ்வாறு கைது செய்ய பட்ட இவர்கள் அனைவரும் தீவிர

விசாரணைக்கு உட்படுத்த பட்டுள்ளனர்

ஊரடங்கு வேளையில் சட்ட விரோதமாக இந்த நூறு சாராய போத்தல்களை

விற்பனை புரிவதற்கு வேறு இடத்திற்கு வினியோகத்தில் ஈடுபட

முனைந்த பொழுதே கைது செய்ய பட்டுளள்னர்