முடிந்தால் அடக்கு
Posted in கவிதைகள்

முடிந்தால் அடக்கு

முடிந்தால் அடக்கு …! அடக்கு முறை இங்கு வெடிக்குதடாஅடக்க என்னை துடிக்குதுடாமிதித்தால் எழுத்து அடங்குமோ ..?மிதவாத கால் பணியுமோ ..? பெண்ணுடன் ஒரு சிங்கமாம்புனைந்ததால் ஒரு வம்சமாம்ஆளுது அங்கொரு நாடடாஅதனால் தினம் தொல்லைடா அஞ்சி…

Continue Reading...