வவுனியாவில் கோர விபத்து - 10 பேர் காயம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வவுனியாவில் கோர விபத்து – 10 பேர் காயம்

,

Continue Reading... வவுனியாவில் கோர விபத்து – 10 பேர் காயம்
வவுனியாவில் கோர விபத்து மூவர் மரணம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வவுனியாவில் கோர விபத்து மூவர் மரணம்

வவுனியாவில் கோர விபத்து மூவர் மரணம் வவுனியா நொச்சிமோட்டை பலத்துக்கு அருகில் இடம்பெற்ற…

Continue Reading... வவுனியாவில் கோர விபத்து மூவர் மரணம்
துருக்கியில் இடம்பெற்ற கோர விபத்து 32 பேர் மரணம் 51 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

துருக்கியில் இடம்பெற்ற கோர விபத்து 32 பேர் மரணம் 51 பேர் காயம்

துருக்கியில் இடம்பெற்ற கோர விபத்து 32 பேர் மரணம் 51 பேர் காயம்…

Continue Reading... துருக்கியில் இடம்பெற்ற கோர விபத்து 32 பேர் மரணம் 51 பேர் காயம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கோர விபத்து இருவர் மரணம்

இலங்கையில் கோர விபத்து இருவர் மரணம் இன்று முதல் Meerigama-Pasyala வீதியில் இரு…

Continue Reading... இலங்கையில் கோர விபத்து இருவர் மரணம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கோர விபத்து -சிதறிய வாகனங்கள் – மக்கள் அவதி

கோர விபத்து -சிதறிய வாகனங்கள் – மக்கள் அவதி மீகஹவத்த தெல்கொட பகுதியில்…

Continue Reading... கோர விபத்து -சிதறிய வாகனங்கள் – மக்கள் அவதி
Posted in breking news உலக செய்திகள் பரபரப்பு செய்தி

22 வாகனங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி கோர விபத்து

22 வாகனங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி கோர விபத்து அமெரிக்கா அதிவேக சாலையில்…

Continue Reading... 22 வாகனங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி கோர விபத்து