தவிக்கிறேன்
Posted in கவிதைகள்

உன்னை எண்ணி தவிக்கிறேன் ..!

உன்னை எண்ணி தவிக்கிறேன் ..! என்ன செய் தாயோஎன்னை ஏங்க வைத்தாயோஎன்னை ஏங்க வைத்தேனோஎன் இதயம் பறித்தாயோ முன் பனியாய் பின்னிரவில்முன்னே வாராயோ – நான்முழு நிலவில் குளித்திடமுழு உலா வாராயோ எதுகை மோனை…

Continue Reading...