இனவெறி
Posted in கவிதைகள்

இணைந்து வாழ்வோம் இன்றே வா …!

இணைந்து வாழ்வோம் இன்றே வா …! வென்றதாய் உலகில் ஏறியே நன்றுவெடி குண்டாய் முழங்கிறாய்வென்றே தமிழர் ஆள்வார் நன்றுவெட்கியே தலை குனிவாய் தீர்வு வழங்கிட தீர்வு இருந்தும்தீர்த்திட மறுக்கிறாய்தீயாய் கலவரம் நாட்டில் வெடிக்கதீயிடை நீ…

Continue Reading...