கொரனோ வேளையில் வவுனியாவில் குவிந்த மக்கள் – வீடியோ


கொரனோ வேளையில் வவுனியாவில் குவிந்த மக்கள் – வீடியோ

இலங்கை வவுனியா பகுதியில் இன்று ஊரடங்கு தளர்த்த பட்ட வேளையில்

பல்லாயிரம் மக்கள் ஒன்று கூடி தமது அத்தியாவசிய பொருட்களை கொள்வனவு செய்வதில் தீவிரம் காட்டி வருகின்ற காட்சிகள்

இந்த மக்கள் தவறான செயல் பாடுகளை இந்த காணொளியில் பாருங்க

கொரனோ வேளையில் வவுனியாவில்
கொரனோ வேளையில் வவுனியாவில்