ராஜீவ் கொலையாளி – சீமான் வீடியோ


இந்தியா முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் கனதி ஒரு இன படுகொலையாளி என சீமான் தெரிவித்துளளார்

அவர் என்ன பாயங்கரம் செய்தார் ? புலிகள் எப்படி பயங்கரவாதிகள் ஆனார்கள் இதோ