பிரிட்டனில் 8 மாத குழந்தைக்கு கொரனோ வைரஸ்


பிரிட்டனில் 8 மாத குழந்தைக்கு கொரனோ வைரஸ்

பிரிட்டனில் எட்டு மாத ஆண் குழந்தை ஒன்றுக்கு கொரனோ வைரஸ் தாக்கியுள்ளது
கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளது .

இந்த வைரஸ் தாக்குதல் காரணமாக அந்த சிசு தீவிர மருத்துவ கண்காணிப்பில் வைக்க பட்டுள்ளது ,

தனது குடும்ப நல மருத்துவரிடம் சோதனைக்கு சென்றபொழுதே இந்த வைரஸ் தொற்றுக்கு சிசு உள்ளாகியுள்ளது கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளது

Brighton பகுதியில் இரு GP மேற்கொண்ட சோதனையின் பொழுதே மேற்படி நோய் தாக்கம் உள்ளது உறுதி படுத்த பட்டுள்ளது .

குறித்த சிசுவின் பெற்றோர்கள் கண்ணீரில் நினைத்து கதறி அழுத கட்சி நெஞ்சு பதற வைத்துள்ளதாக தெரிவிக்க பட்டுளள்து

பிரிட்டனில் 8 மாத குழந்தைக்கு