பிரிட்டனில் தள்ளாடும் பிரபல சினி வோர்ல்ட் திரை அரங்கு


பிரிட்டனில் தள்ளாடும் பிரபல சினி வோர்ல்ட் திரை அரங்கு

லண்டனில் மிக பிரபலம் ஆன சினிவேல்ட் திரை அரங்கு

நடப்பாண்டு நிகழ்கால வைரஸ் நோயின் தாக்குதல் அச்சறுத்தல் காரணமாக மூட பட்டுள்ளது

இதனால் இதுவரை 750 மில்லியன் பவுண்டுகள் வரை நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்க படுகிறது


மேலும் இது பெற்றுள்ள கடன் தொகையும் மீள செலுத்த முடியாத நெருக்கடி

நிலை இடம்பெற்று வருகிறது ,தொடர்ந்து அடித்து பூட்டும் நிகழ்வு இடம்பெற்றால்

அரங்குகள் விற்பனை செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம் என ஐயம் வெளியிட படுகிறது