தலை சுற்று ஏன் வருகிறது ..?

தலை சுற்று
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

தலை சுற்று ஏன் வருகிறது ..?

மனிதருக்கு ஏற்படும் வியாதிகளில் ஒன்று தலைச்சுற்று,இந்த தலை சுற்றானது ஏன் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது ,

அவ்விதம் ஏற்படும் தலை சுற்றை தடுக்க என்ன வழிகள் என்பதை நாம் தேடி கொண்டு உள்ளோம் அனால் அதற்க்கு தீர்வு ஏற்படதாக தெரியவில்லை


இந்த தலை சுற்று ஏன் ஏற்படுகிறது என்பதற்கு இதோ தலை சுற்று ஏன் வருகிறது
என மருத்துவ மாணவர் தரும் விளக்கத்தையும் ,அதனை எவ்வாறு தடுப்பது என்பதை இங்கே கவனியுங்கள்

இதில் அழுத்தி காணொளி பார்க்கவும்


இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

1 thought on “தலை சுற்று ஏன் வருகிறது ..?

Leave a Reply

Your email address will not be published.