லண்டனில் 173 கணித கேள்விகளுக்கு ஒரு நிமிடத்தில் பதில் அளித்து அசத்திய சிறுமி

இதனை SHARE பண்ணுங்க

லண்டனில் 173 கணித கேள்விகளுக்கு ஒரு நிமிடத்தில் பதில் அளித்து அசத்திய சிறுமி

லண்டன் கென்ட் பகுதியில் எட்டு வயது சிறுமி ஒருவர் சுமார் 173 கணித கேள்விகளுக்கு

ஒருமிடத்தில்


பதில் அளித்துள்ளார் ,இதில் 172 கேள்விகளுக்கு சரியான பதில்களையும், ஒன்றுக்கு தவறாக பதில்

வழங்கி அசத்தியுள்ளார்


இவரது இந்த சாதனை தற்போது பிரிட்டனில் பேசு பொருளாக மாற்றம் பெற்றுள்ளது


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Leave a Reply