தீயில் எரிந்த கடை
Posted in srilanka news இலங்கை செய்திகள்

தீயில் எரிந்த கடைகள் – நடந்தது என்ன ..?

தீயில் எரிந்த கடைகள் – நடந்தது என்ன ..? இலங்கையில் போதி ராஜா மாவத்தை பகுதியில் இரு பல்பொருள் அங்காடிகள் தீயில் எரிந்து அழிந்துள்ளன இந்த தீ விபத்துக்கான காரணம் தெரியவாவில்லை விசாரணைகள் தொடர்ந்து…

Continue Reading...