ஏவுகணை
Posted in breking news உளவு செய்திகள்

ரசியாவிடம் ஏவுகணையை வாங்கி குவிக்கும் இந்தியா

ரசியாவிடம் ஏவுகணையை வாங்கி குவிக்கும் இந்தியா ரசியாவிடம் விமான வான் இடைமறிப்பு ஏவுகணையை இந்திய வாங்கி குவிகிறது ,இந்த ஆயுத விற்பனை ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் இந்த ஏவுகணைகள் இவ்வருட இறுதிக்குள் இந்தியாவுக்கு விநியோகிக்க படும்…

Continue Reading...