வரி புலி
Posted in கவிதைகள்

தமிழர் வாழ இவர்கள் வருவார்களா ..?

தமிழர் வாழ இவர்கள் வருவார்களா ..? சோழ பரம்பரை ஆண்ட கடலினுள்வேங்கை படை இல்லையா ?கரிகாலன் ஆண்ட பூமியில்காக்கை வன்னியரா கொல்லி வைத்தவன் குடிமனை புகுந்துகொள்கை சொல்லிடவோஅள்ளி வைத்தவர் ஆக்கினை புரிந்தவர்அரியணை ஆண்டிடவோ செந்தமிழ்…

Continue Reading...