சீமான் ஆவேசம்
Posted in சீமான் பேச்சு

என் நாட்டில் மட்டும் தான் இப்படி விழுகின்றன” – சீமான் ஆவேசம்

என் நாட்டில் மட்டும் தான் இப்படி விழுகின்றன” – சீமான் ஆவேசம் இலங்கை தூதரகம் முற்றுகையா நீதிமன்றில் ஆயரான சீமான் இதில் அழுத்தி காணொளி பாருங்கள்

Continue Reading...