ஒரு முறை உன்னை தா
Posted in கவிதைகள்

ஒரு முறை உன்னை தா …!

ஒரு முறை உன்னை தா …! வீடு வந்து என்னை தேடும்வெண்ணிலா நீ தானோஉன்னை தேடி நான் ஏங்கும்உயிர் காதல் இது தானோ மாலை ஒரு வேளைமயக்கும் அதி காலைநீ வந்தால் போதும்நிகழ்ச்சிகள் தொடரும்…

Continue Reading...