உன்னால் தவிக்கிறேன்
Posted in கவிதைகள்

உன்னால் தவிக்கிறேன் …..!

உன்னால் தவிக்கிறேன் …..! சில்லறையா நீ குலுங்கசிலிர்க்குதடி என் உடம்புசிந்தையில நீ நடக்கசிதறுதடி என் குசும்பு வம்பு பண்ண வந்தவளேவாசலிலே நிற்பதுவோ ..?வாலாட்டி நான் சுற்றவாய் விட்டு சிரிப்பதுவோ ..? கோடையில ஆற்று நீரைகொதிக்க…

Continue Reading...