வீட்டில் வெடிகுண்டுகள் மீட்பு – சுற்றிவளைத்த பொலிஸ்

பொதியில் வந்த 10 கைக் குண்டுகள்

வீட்டில் வெடிகுண்டுகள் மீட்பு – சுற்றிவளைத்த பொலிஸ்

தென்னிலங்கை கம்பாக பகுதியில் வீடு ஒன்றில் மறித்து வைக்க பட்ட

நிலையில் வெடிபொருட்கள் மீட்க பட்டுள்ளன ,இந்த வெடிபொருட்கள்

வெளி நாட்டு தயாரிப்ப்புக்கள் எனவும் ,இவை எவ்விதம் இங்கு

எடுத்துவரப்பட்டன என்பது தொடர்பில் விசாரணைகள் முடுக்கிவிட பட்டுள்ளன

Spread the love