சிங்கப்பூர் இலங்கை இடையில் விமான சேவைகள் ஆரம்பம்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

சிங்கப்பூர் இலங்கை இடையில் விமான சேவைகள் ஆரம்பம்

இலங்கை சிங்கப்பூருக்கு இடையில் விமான சேவைகள் மீள ஆரம்பிக்க பட்டுள்ளன ,


வாரத்தில் ஏழு தடைவைகள் இந்த சேவைகள் நடை பெறும் எனவும் மக்கள் இதனால் மகிழ்ச்சி

உற்றுள்ளார்கள் என உல்லாசத்துறை தெரிவித்துள்ளது

வெளிநாட்டில் உல்லாச பயணிகள் வருகை தற்போது அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்க பட்டுளள்து


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply