மக்கள் பார்க்க – சந்தையில் ஒருவர் வெட்டிக் கொலை

வீடு புகுந்து இருவர் வெட்டி கொலை
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

மக்கள் பார்க்க – சந்தையில் ஒருவர் வெட்டிக் கொலை

இலங்கை தனமல்வில பகுதியில் உள்ள சந்தையில் பொருட்களை கொள்வனவு செய்திட வருகை


தந்த 44 வயதுடைய நபர் ஒருவர் மிக கொடூரமாக வெட்டி கொலை செய்ய பட்டுள்ளார்

இந்த கொலைக்குரிய காரணம் தெரியவில்லை ,விசாரணைகள் இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளன


இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

Leave a Reply