பிரிட்டனில் பரவும் புதிய வகை கொரனோ

இதனை SHARE பண்ணுங்க

பிரிட்டனில் பரவும் புதிய வகை கொரனோ

பிரிட்டனில் தற்போது ஆப்பிரிக்காவில் பரவி வரும் ஒமிக்ரான் ரகத்தை சேர்ந்த கொரனோ

நோயானது பரவியுள்ளது கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளது ,இந்த நோயினால் பாதிக்க பட்ட

நிலையிலிருவர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்

முன்னர் பரவிய நாள்களில் இருந்து இது வேறுபட்டு காணப்படுவதாகவும் ,தற்கு புதிய அறிகுறிகள்

தென்படுவதாக தெரிவிக்க பட்டுள்ளது


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Leave a Reply