பிரிட்டனில் போதையில் அணுகுண்டு கப்பலுக்கு பணிக்கு வந்த உயர் அதிகாரி


பிரிட்டனில் போதையில் அணுகுண்டு கப்பலுக்கு பணிக்கு வந்த உயர் அதிகாரி

பிருத்தானியாவில் மிக உயர் ரகத்தை சேர்ந்த அணுகுண்டுகளை காவி

செல்லும் நீர்மூழ்கி கப்பலுக்கு பொறுப்பான உயர் அதிகாரி ஒருவர் அதிக

போதையில் அந்த கப்பலுக்கு பணிக்கு வந்துள்ள செயல் பெரும்

சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது

மேற்படி அதிகாரியின் செயல் தொடர்பாக தொடர் விசாரணைகள்

இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளது ,இது மிக பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது

பிரிட்டனில் போதையில் அணுகுண்டு
பிரிட்டனில் போதையில் அணுகுண்டு