நால்வர் நீரில் மூழ்கி மரணம் விசாரணைகள் ஆரம்பம்

ராகி அப்பம் இப்படி செஞ்சு சாப்பிடுங்க சுவையே தனி
இதனை SHARE பண்ணுங்க

நால்வர் நீரில் மூழ்கி மரணம் விசாரணைகள் ஆரம்பம்

இலங்கை குச்சாவெளி மற்றும் ,ஈச்சிலம்பற்று பகுதிகளில் நால்வர் நீரில் மூழ்கி மரணமாகினர்

,மேற்படி மரண சம்பவம் தொடர்பில் தீவிர விசாரணைகள் ஆரம்பிக்க பட்டுள்ளன

மேற்படி மரணங்கள் படுகொலையா அல்லது விபத்தா என்பது தொடர்பில் விசாரணைகள்

ஆரம்பிக்க பட்டுள்ளன


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply