தாலிபான்கள் முக்கிய தாக்குதல் தளபதி படுகொலை


தாலிபான்கள் முக்கிய தாக்குதல் தளபதி படுகொலை

ஆபிகானிஸ்தானில் அமெரிக்கா இராணுவத்தால் தேட படும் பட்டியலில்

இணைக்க பட்டு தேட பட்டு வந்த Abu Muhsin al-Masri என்ற முக்கிய

தளபதி நேற்று நடத்திய தாக்குதலில் படுகொலை செய்ய பட்டுள்ளார்

மக்கள் நிறைந்த இடமொன்றில் பதுங்கி இருந்த இவர் மீது நடத்த

பட்ட துல்லியமான தாக்குதலில் அவர் பலியானார்

இவர் பல்வேறு பட்ட முக்கிய தாக்குதலுக்கு மொழியாக செயல்பட்டவர் என அரச இராணுவம் தெரிவித்துள்ளது

தமது முக்கிய தாக்குதல் தளபதி பலியானதற்கு பதிலடியாக

தாலிபான்கள் பெரும் தாக்குதல் ஒன்றை நடத்த கூடும் என எதிர் பார்க்க படுகிறது