செக்ஸ்சி விளம்பரத்தால் மன்னிப்பு கோரிய KFC – வீடியோ


செக்ஸ்சி விளம்பரத்தால் மன்னிப்பு கோரிய KFC – வீடியோ

ஒஸ்ரேலியாவில் பிரபல kfc உணவகம் ஒன்று சுமார் 15 செக்கன் விளம்பர காணொளியை ஒன்றை பரபரப்பாக வெளியிடுது வந்தது ,

அதில் தோன்றும் பெண் ஆபாசமாக தோன்றியுள்ள காட்சி ஆரம்பத்தில் ஆரம்பித்து முடிவில் அவரது செயல்கள்

அவ்விதமே அமைந்ததல் அந்த விளம்பரத்திற்கு கடும் கண்டனம் எழுந்தது

இதனை அடுத்து தற்போது குறித்த நிறுவனம் மன்னிப்பு கோரியுள்ளது ,.

அதில் சிறுவர்கள் ,பெரியவர்கள் வரை காண்பிக்க படும் காட்சிகள் சிறப்பானவையாக உள்ள பொழுதும் இந்த பெண் ஆடை ஆபாசமாக கண்ணபிக்க பட்டதே

வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில்
விசனத்தை ஏற்படுத்தியதன் காரணமாக இதனை உளப்பூர்வமாக அந்த நிறுவனம் அறிவித்துள்ளதாம் full video