கொட்டலில் இறந்த நிலையில் ஆண் சடலமாக மீட்பு

இதனை SHARE பண்ணுங்க

கொட்டலில் இறந்த நிலையில் ஆண் சடலமாக மீட்பு

அனுராத புரம் பகுதியில் உள்ள கொட்டல் ஒன்றில் வசித்து வந்த ஆண் ஒருவர் சடலமாக மீட்க

பட்டுள்ளார் ,இவர் எவ்விதம் இங்கு இறந்தார் என்பது தொடர்பிலான விசாரணைகள் ஆம்பிக்க

பட்டுள்ளன

சடலம் மீட்க பட்டு மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த பட்டுள்ளது


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply