கமாஸ் இராணுவ முகாம்கள் மீது இஸ்ரேல் அகோர தாக்குதல்


கமாஸ் இராணுவ முகாம்கள் மீது இஸ்ரேல் அகோர தாக்குதல்

பலஸ்தீனத்தில் தளம் அமைத்து போராடி வரும் கமாஸ் போராளிகள் இராணுவ இலக்குகள் மீது இஸ்ரேல் விமானங்கள் தொடர் தாக்குதலை தொடுத்தன ,

அந்த அமைப்பின் முக்கியஸ்தர்கள் பலர் பலியாகி உள்ளனர் என இஸ்ரேல் அறிவித்துள்ளது

முக்கிய தளபதிகளை கொன்று அந்த அமைப்பை செயல் இழக்க வைக்கும் முக்கிய நகர்வை இஸ்ரேல் மேற்கொண்டு வருகின்றமை குறிப்பிட தக்கது

அதன் உடைய உளவு திட்டமிடல்கள் அவ்வாறே அமைந்துள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது

கமாஸ் இராணுவ முகாம்கள்
கமாஸ் இராணுவ முகாம்கள்