ஒருவர் குத்தி கொலை – தொடரும் படு கொலைகள்

மர்மகொலை
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

ஒருவர் குத்தி கொலை – தொடரும் படு கொலைகள்

இலங்கை கம்மதாகம பகுதியில் இருவருக்கு இடையில் ஏற்பட்ட வாய் தகராறில் சிக்கி

ஒருவர் குத்தி கொலை
செய்ய பட்டுள்ளார்

கொலையாளி கைது செய்ய பட்டு நீதி விசாரணைகளுக்கு உட்படுத்த பட்டுள்ளார்


இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published.