சிலிண்டர் வெடித்து எரிந்த உணவகம் – ஓடிய மக்கள்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

சிலிண்டர் வெடித்து எரிந்த உணவகம் – ஓடிய மக்கள்

இலங்கை அனுராதபுரம் பகுதியில் உள்ள உணவகம் ஒன்றில் பயன்படுத்த பட்டு வந்த


காஸ் சிலிண்டர் வெடித்து சிதறியதால் அந்த உணவகம் முற்றாக எரிந்து அளித்துள்ளது


இலங்கையில் தொடராக சிலிண்டர்கள் வெடித்து வருவதால் மக்கள் அச்சத்தில் உறைந்துள்ளனர்


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply